Koszyk : Teraz w koszyku 0 pozycji

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów sklepu internetowego amila.ns48.pl

 

Sklep internetowy amila.ns48.pl, działający pod domeną http://www. amila.ns48.pl / prowadzony jest przez:

Tomasz Kowalik 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: AS-TOR , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 62202.

 

Siedziba przedsiębiorcy mieści się przy ul.BÓR 153 Częstochowa 42-200.

 

NIP:PL5731654718 

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski PL 07 1050 1142 1000 0023 1566 8083

 

tel. + 48 34 365 77 77  (od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 16 ).

kom.+ 48 663 550 601 

mail: biuro@amila.ns48.pl

 

 

Słownik

 

 

 

1.      Sklep – Sklep internetowy działający pod domeną http://www. amila.ns48.pl /

 

2.      Sprzedawca – AS-TOR Kowalik Tomasz

 

3.      Kupujący – konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.

 

4.      Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 

5.      Karta produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat towaru.

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

1.      Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 

2.      Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.

 

3.      Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie http://www. amila.ns48.pl / w chwili składania zamówienia.

 

4.      Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

 

5.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

 

6.      Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy, ani w biurze handlowym. Wyjątkiem jest odbiór zamówionego towaru w biurze handlowym, po wcześniejszym zamówieniu i potwierdzeniu przez Sklep.

 

7.      Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów prezentowane na stronie Sklepu kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.

 

 

 

§ 2

 

Składanie zamówień

 

 

 

1.      Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

 

2.      W celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Kupujący musi się zarejestrować. Rejestracja jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.

 

3.      Celem złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie towar do koszyka produktów, a następnie wskazać w koszyku sposób odbioru i płatności.

 

4.      Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

 

1)      przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

 

2)      gotówką przy odbiorze (za pobraniem).

 

5.      Kupujący może zostać poproszony przez Sklep o dokonanie przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym.

 

 

 

§ 3

 

Realizacja zamówień

 

 

 

1.      Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

 

   1. Czas realizacji zamówienia podany jest na karcie produktowej towaru i wynosi do 14 dni roboczych. O dokładnym terminie dostawy Kupujący jest każdorazowo informowany z co najmniej 24h wyprzedzeniem.

   2. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem, a przy większych gabarytowo towarach za pośrednictwem przewoźników, którzy współpracują bezpośrednio z producentem. Istnieje także możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru, po wczśniejszym uzgodnieniu terminu ze Sklepem.

   3. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

   4. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT (na życzenie klienta).

   5. Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów koszty dostawy są doliczane do każdej paczki osobno. Podane ceny wysyłki kurierem dotyczą przesyłek krajowych. Istnieje możliwość wysyłki za granicę po wcześniejszym ustaleniu kosztów transportu - tylko przy opcji płatność z góry.  Koszty dostawy doliczane są do zamówienia. Odbiór własny z magazynu Sklepu jest bezpłatny.

   6. Koszty dostawy pokrywa Kupujący i nie obejmują on usługi wniesienia mebli do lokalu Kupującego /dotyczy przesyłek powyżej 30 kg/.

      Meble mogą zostać wniesione przez kierowcę wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.

 

8.      Aktualny status realizacji zamówienia Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (na stronie głównej Sklepu).

 

9.      W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia w obecności kuriera. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

 

 

§ 4

Reklamacje

 

 

 

1.      Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

 

   1. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: biuro@ amila.ns48.pl).

 

3.      Przed złożeniem reklamacji Sklep zaleca skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 

4.      W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 

5.      Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

6.      Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem siedmiu dni od daty odbioru towaru.

 

7.      W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

 

 

 

§ 5

Gwarancja

 

 

 

1.      Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

2.      Gwarantami towarów zakupionych w Sklepie są producenci poszczególnych towarów. Sklep może pośredniczyć w  procesie reklamacyjnym pomiędzy Kupującym a producentem.

 

3.      Przed wysyłką związaną z gwarancją Sklep zaleca skontaktowanie się ze Sklepem, celem przekazania informacji usprawniających realizację gwarancji.

 

4.      Dokumentem uprawniającym do złożenia reklamacji jest dowód zakupu.

 

 

 

§ 6

 

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

 

 

1.      Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

1)      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 

2)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

3)      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 

4)      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 

3.      W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

4.      Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar obciążają konsumenta.

 

5.      Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

6.      Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży oraz innymi dokumentami dołączonymi do towaru (np. instrukcją, gwarancją, itp.)

 

7.      Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta. Zwracany produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz dowodem zakupu, kompletna zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

 

8.      W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

§ 7

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

 

 

1.      Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

2.      Wypełniając formularz rejestracyjny Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

3.      Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 

4.      Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

 

 

§ 8

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

2.      Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

3.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

 

4.      Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie http://www. amila.ns48.pl / (zakładka „Regulamin”) od dnia 28-04-2012.

 

5.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Brak produktów

Przesyłka 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie